Đó là các Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1), Công ty CP Bách nghệ toàn cầu (Glotech); Công ty CP Xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (Nibelc), Công ty CP Simco Sông Đà, Công ty TNHH MTV Đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco (Nosco Imast), Công ty CP Xây dựng nhân lực và dịch vụ (CAVICO), Công ty CP Đầu tư Vĩnh Cát, Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng.

Mức phạt áp dụng đối với mỗi doanh nghiệp theo hai vi phạm trên là 25 triệu đồng.

Cùng với phạt hành chánh 8 doanh nghiệp, cơ quan trên còn phạt cảnh cáo Tổng Công ty Cơ khí xây dựng – Công ty TNHH một thành viên COMA do không thanh lý hợp đồng đúng qui định đối với người lao động trở về từ Libya.

Duy Quốc