Phát động hội thi “Kiến thức của bạn”

Hội thi kéo dài đến hết ngày 15-11. Nội dung thi gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một câu hỏi phụ về số người dự đoán chính xác. Để dự thi, đoàn viên, CNVC-LĐ và các chủ doanh nghiệp truy cập địa chỉ website của LĐLĐ quận là www.congdoanquanbinhthanh.org.vn để thực hiện bài thi của mình.

Ban tổ chức sẽ trao 20 giải thưởng cho thí sinh trả lời đúng và dự đoán số người dự thi chính xác nhất.

T.Nga