Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao cờ thi đua cho đại diện các tập thể xuất sắc của CĐ Giáo dục TP 
ẢNH: NGA HOÀNG
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao cờ thi đua cho đại diện các tập thể xuất sắc của CĐ Giáo dục TP ẢNH: NGA HOÀNG

Nội dung thi liên quan đến lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam, CĐ TP HCM; tìm hiểu Nghị quyết Đại hội X CĐ TP HCM và Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội thi cấp cơ sở sẽ kéo dài từ nay đến ngày 26-4, cấp cụm CĐ sẽ tổ chức trong tháng 5-2014. CĐ Giáo dục TP HCM sẽ chọn đội xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp TP.

T.Nga