Thông qua phát động sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước", LĐLĐ quận sẽ xét chọn khen thưởng những điển hình tiên tiến đạt "Giải thưởng Trần Văn Kiểu". Trách nhiệm của UBND quận là chỉ đạo các đơn vị tham gia có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, đặc biệt là bản lĩnh chính trị cho CNVC-LĐ; xây dựng nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp.

Phát động thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Gò Vấp và các cụm Công đoàn cơ sở tại lễ ký kết Ảnh: THANH NGA

* LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vừa ký kết giao ước thi đua năm 2020 với cụm Công đoàn (CĐ) khối phường, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và cụm CĐ khối doanh nghiệp. Thực hiện chủ đề năm "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở" và TP HCM "Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", các cụm CĐ sẽ triển khai 3 đợt thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, trong đó trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "Thi đua sáng kiến cải cách hành chính" để tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

N.Hà - T.Nga