Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CNVC-LĐ

Tin mới

08/09/2016 21:50

LĐLĐ quận 1, TP HCM sáng 8-9 đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến 300 CNVC-LĐ và cán bộ Công đoàn (CĐ) trên địa bàn.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CNVC-LĐ

Cán bộ CĐ và CNVC-LĐ quận đã được phổ biến nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Chương trình nhằm giúp đội ngũ cán bộ CĐ và CNVC-LĐ nâng cao nhận thức trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

N.Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI