Tại buổi tọa đàm, hầu hết đại biểu đều đồng tình về vai trò quan trọng của UBKT CĐ trong công tác tham mưu cho ban chấp hành CĐ cơ sở, cân đối thu, chi để sử dụng hiệu quả tài chính CĐ cũng như giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người lao động. Tuy nhiên hiện nay, ở nhiều đơn vị, UBKT hoạt động chưa thực sự hiệu quả do hầu hết cán bộ UBKT đều kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, không nắm bắt đầy đủ vai trò và chức năng cũng như kỹ năng nghiệp vụ, việc kiểm tra theo quy định và báo cáo còn chậm trễ. Mặt khác, cán bộ UBKT thiếu nhiệt huyết, bản lĩnh cũng là một trong số nguyên nhân dẫn đến hạn chế của UBKT CĐ cơ sở.

Phát huy vai trò UBKT Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Qua đó, đại biểu cũng đề nghị LĐLĐ quận thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác này để UBKT CĐ cơ sở phát huy tốt vai trò của mình.

Tin-ảnh: T.Nga