Hội viên góp ý kiến cho dự thảo quy chế tại buổi họp mặt

Hơn 100 cán bộ trẻ đã thảo luận và thông qua dự thảo quy chế hoạt động lâm thời của CLB, thống nhất lấy tên gọi cho CLB là Tre Xanh.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, nhấn mạnh CLB nhằm tập hợp các cán bộ trẻ có năng lực được Thành ủy xét chọn để tạo nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo.  Vì vậy, mỗi hội viên phải tự rèn luyện, học tập và đoàn kết để phát huy năng lực, qua đó giữ gìn hình ảnh của CLB. Ngoài ra, ban chủ nhiệm CLB cần có những chương trình cụ thể, thiết thực để bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho hội viên.

Tin-ảnh: T.Nga