Tại buổi họp mặt 400 cán bộ quản lý và nhân viên tín dụng 28 chi nhánh trực thuộc Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP, thuộc LĐLĐ TPHCM) vào sáng 22-2, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc CEP, cho biết trong năm 2012, với việc mở rộng hoạt động trợ vốn tại các tỉnh lân cận, quỹ đã phát vay 2.473 tỉ đồng giúp 266.572 CNVC-LĐ nghèo làm kinh tế gia đình, sửa chữa nhà. Năm 2013, CEP dự kiến phát vay 2.720 tỉ đồng hỗ trợ 285.672 CNVC-LĐ nghèo.


Cán bộ tín dụng CEP Đức Hòa thăm hỏi tình hình làm ăn của thành viên nghèo

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, biểu dương nỗ lực trong hoạt động trợ vốn của CEP trong năm 2012; đề nghị quỹ tiếp tục nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tín dụng, tăng cường hỗ trợ vốn cho CNVC-LĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện thu nhập.

Tin-ảnh: K.An