Nhờ khảo sát kỹ, chọn đúng đối tượng, nguồn vốn đã đến tận tay người có nhu cầu. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình cải thiện nhà ở, đã có 1.756 cán bộ, đoàn viên được vay hơn 50 tỉ đồng sửa chữa nhà.

Bên cạnh đó, các chi nhánh trực thuộc Quỹ CEP cũng đã phát vay hơn 1.000 tỉ đồng, hỗ trợ 112.756 lượt CNVC-LĐ nghèo làm kinh tế phụ, cải thiện cuộc sống.

K.Chi