Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận của CĐ cơ sở); làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp từ 3 năm trở lên, có tham gia BHYT. LĐLĐ TP sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật sau khi trừ chi phí BHYT chi trả và tiền hỗ trợ của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, CĐ và CN đóng góp. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng để bệnh nhân bồi bổ sức khỏe sau phẫu thuật.

Phẫu thuật tim miễn phí cho công nhân và con công nhân - Ảnh 1.

Các CĐ cơ sở lập danh sách gửi về các cụm văn phòng CĐ các KCX-KCN TP. Song song đó, ban chấp hành CĐ cơ sở theo dõi, động viên CN, con CN trước và sau phẫu thuật, trao đổi cùng ban giám đốc doanh nghiệp bố trí việc làm phù hợp cho người lao động sau phẫu thuật.

Tin-ảnh: N.Hà