Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã thông tin đến đại biểu về thực trạng chung của công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; vai trò của tổ chức CĐ đối với công tác chăm sóc trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Phổ biến kiến thức sức khỏe cho nữ CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ tại buổi tập huấn

Học viên còn được cung cấp một số kiến thức, kỹ năng về nuôi, dạy, chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi; phương pháp vận động người sử dụng lao động có chính sách hỗ trợ lao động nữ nuôi con nhỏ.

Tin-ảnh: M.Chi