CNVC-LĐ quận 3, TP HCM nghe báo cáo thời sự về tình hình biểnđảo Việt Nam

CNVC-LĐ quận 3, TP HCM nghe báo cáo thời sự về tình hình biểnđảo Việt Nam

Tại buổi báo cáo, thượng tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh TP HCM, khẳng định biển đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ có tiềm năng kinh tế to lớn, là cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Chia sẻ với đội ngũ cán bộ Công đoàn, thượng tá Bắc cho rằng trước những thay đổi của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là trên biển Đông, nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển là yêu cầu sống còn. Do vậy, Đảng và nhà nước ta xác định phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam đã là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay.

H.Đào