Ngày 25-9, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM đã tổ chức hội nghị báo cáo thời sự quý III/2019 và triển khai chỉ thị 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Thành ủy TP HCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Tham dự hội nghị, hơn 130 cán bộ Công đoàn cơ sở được ông Liên Minh Thiện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Thủ Đức, báo cáo về tình hình biển đảo và chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phổ biến tình hình thời sự cho cán bộ Công đoàn  - Ảnh 1.

Các đại biểu Công đoàn cơ sở dự hội nghị báo cáo thời sự quý III/2019

Dịp này, cán bộ Công đoàn cũng được phổ biến chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy TP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP và Nghị quyết chuyên đề số 26-NQ/QU ngày 29-8-2019 của Quận Ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU. Trong đó, yêu cầu các đảng viên cam kết không vi phạm, tiếp tay cho vi phạm xây dựng và cung cấp các thông tin sai phạm về xây dựng cho cấp ủy.

Tin-ảnh: H.Quyền