Quy chế gồm 7 chương 29 điều quy định rõ trách nhiệm mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; theo dõi các phong trào thi đua, bình xét thi đua; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và tạo điều kiện cần thiết cho CĐ hoạt động. Trong công tác phối hợp chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công chức, viên chức lao động (CCVC-LĐ), ngoài xem xét, giải quyết những kiến nghị, ban giám đốc sẽ tạo điều kiện cho CĐ sở tham dự các cuộc họp có nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC-LĐ; đồng thời tạo điều kiện để CĐ thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CCVC-LĐ.

Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động - Ảnh 1.

Đại diện ban giám đốc và ban chấp hành CĐ sở tại lễ ký kết quy chế phối hợp

CĐ sở cho biết cơ chế phối hợp hoạt động đã được thực hiện từ nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên 2 bên ký kết bằng văn bản.

Tin-ảnh: M.Chi