Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dư luận xã hội trong CNVC-LĐ cư trú trên địa bàn dân cư, khu nhà trọ; kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ, chăm lo cho công nhân khó khăn vào dịp Tết âm lịch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ…


Đại diện LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN TP tại lễ ký kết

Đại diện LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN TP tại lễ ký kết

Trước đó, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động cùng LĐLĐ quận 2, 9 và huyện Củ Chi. Mục tiêu phối hợp là nhằm bảo vệ có hiệu quả quyền lợi NLĐ và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ.

Tin-ảnh: H.Đào