Điểm lại kết quả nổi bật trong công tác phối hợp, LĐLĐ quận cho biết 5 năm qua, hai đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ. Qua đó, hơn 150.000 lượt nữ CNVC-LĐ được phổ biến các kiến thức về bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi của nữ lao động. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống nữ CNVC-LĐ cũng được chú trọng thực hiện qua những hành động cụ thể như vận động nữ chủ nhà trọ không tăng giá phòng, tổ chức khám sức khỏe cho nữ CNVC-LĐ, tặng 1.427 phần quà cho nữ CNVC-LĐ khó khăn, hỗ trợ vốn vay cho hơn 40.000 lượt nữ CNVC-LĐ…

Phối hợp để chăm lo tốt cho nữ CNVC-LĐ - Ảnh 1.

LĐLĐ quận và Hội LHPN nữ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022

Tại hội nghị, hai đoàn thể cũng thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 với 10 nội dung cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, chăm lo cho lao động nữ đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia góp ý, sửa đổi các chính sách liên quan đến lao động nữ…


Tin-ảnh: T.Nga