Cán bộ chuyên trách LĐLĐ quân Gò Vấp, TP HCM (bìa trái), ghi nhận khiếu nại của công nhân Công ty Jakovi
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ quân Gò Vấp, TP HCM (bìa trái), ghi nhận khiếu nại của công nhân Công ty Jakovi

Các học viên đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định 60/NĐ-CP, trong đó nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc tham gia thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương.

Các học viên cũng nghe phổ biến nội dung tổ chức đối thoại định kỳ 1 tháng/lần; cơ chế phối hợp giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách người lao động.

N.Hà