Theo đó, khi có TCLĐ xảy ra trong KCX-KCN, nếu bên nào nhận được thông tin trước thì có trách nhiệm thông báo cho nhau. LĐLĐ quận, huyện nơi có KCX-KCN thông tin nhanh đến chủ tịch UBND quận, huyện; CĐ các KCX-KCN TP có trách nhiệm thông báo đến Ban Quản lý Các KCX-KCN TP và báo cáo cụ thể cho Thường trực LĐLĐ TP để xử lý kịp thời.


Các bên có trách nhiệm cử cán bộ CĐ vào doanh nghiệp (DN) tiếp cận cán bộ CĐ cơ sở hoặc đại diện tập thể công nhân (CN) nếu nơi đó chưa có tổ chức CĐ tìm hiểu nguyên nhân, các kiến nghị của CN; đồng thời giải thích cho CN những kiến nghị hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật, kể cả các vấn đề không được pháp luật quy định; thống nhất trao đổi với đoàn công tác giải quyết TCLĐ. Ngoài ra, các bên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động CN không gây mất trật tự; tư vấn cho CĐ cơ sở và tập thể lao động các giải pháp để thương lượng với lãnh đạo DN nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của CN. Các bên phải có trách nhiệm phối hợp tư vấn, hướng dẫn cho CN những vấn đề có liên quan đến chính sách lao động, không phân biệt địa bàn do CĐ cấp nào quản lý nhằm giảm bớt khó khăn, nhất là việc đi lại của CN; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho CN các khu nhà lưu trú. Định kỳ 6 tháng một lần, các bên có trách nhiệm thông tin cho nhau về tình hình TCLĐ, kết quả trong việc tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho CN và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp.


Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, lưu ý LĐLĐ các quận, huyện  giám sát chặt chẽ tình hình triển khai Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho DN có CN mất việc, đặc biệt là tình hình nợ đọng BHXH  kéo dài tại các DN; tập trung tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho CN. Bên cạnh đó, cần tăng cường nâng chất lượng hoạt động CĐ cơ sở; nắm chắc tình hình hoạt động CĐ cơ sở và dịch chuyển đoàn viên; quản lý chặt chẽ việc thu chi kinh phí CĐ, nhất là tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

K.An