Phối hợp phòng chống tội phạm

Qua 5 năm, LĐLĐ và Công an quận đã tổ chức 489 buổi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho hơn 28.000 lượt CNVC-LĐ và quần chúng nhân dân.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CNVC-LĐ trực tiếp bắt 24 vụ, thu hồi tài sản trị giá 27 triệu đồng và cung cấp 727 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm, trong đó có 397 tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết 188 vụ, bắt 269 đối tượng. Dịp này, 22 tập thể và 31 cá nhân đã được khen thưởng.

N.Hà