Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐ-TB-XH, các lĩnh vực phối hợp hoạt động đề ra giai đoạn 2010-2011 đúng trọng tâm và phù hợp nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên đã tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các địa phương, các KCN-KCX, vùng kinh tế trọng điểm, kịp thời phát hiện những sai phạm, những vấn đề mới phát sinh để xử lý. 

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng và Bộ trưởng Nguyễn Thị Hải Chuyền
ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2013. Ảnh: MINH ĐỨC
Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành đã chủ động phối hợp với ngành LĐ-TB-XH địa phương trong việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc; chăm lo thiết thực cho người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động. Đặc biệt, thời gian qua, Bộ LĐ-TB-XH và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, đề xuất chính sách tiền lương, phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và pháp luật Công đoàn, tuyên truyền pháp luật về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 8 nội dung phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2012-2013. Trong đó có việc tiếp tục phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm, người có công với xã hội; nghiên cứu xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn; nghiên cứu đề xuất thúc đẩy dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Đặc biệt, vấn đề chung hai cơ quan đều quan tâm là nghiên cứu đổi mới cơ chế tiền lương để khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động và góp phần thu hút nhân tài.

P.Nhung