Ban Chấp hành lâm thời NĐ gồm 3 thành viên; ông Chống Kỳ Lâm được chỉ định làm Chủ tịch NĐ lâm thời. Tại lễ ra mắt, ngoài hỗ trợ 3 triệu đồng cho NĐ làm kinh phí hoạt động ban đầu, LĐLĐ quận còn tặng 40 phần quà cho các đoàn viên khó khăn.

Quận Tân Bình, TP HCM ra mắt Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Ban chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Tân Bình, TP HCM ra mắt

Đến nay, LĐLĐ quận đã thành lập được 4 NĐ với khoảng 240 đoàn viên. 

Tin-ảnh: M.Chi