Đó là Tổng Công ty CP Cosevco I và các đơn vị thành viên nợ gần 54 tỉ đồng, Công ty CP Việt Trung nợ 22 tỉ đồng, Công ty CP Cosevco 6 nợ 13,2 tỉ đồng. Số nợ của 3 DN này chiếm một nửa tổng số nợ BHXH tại Quảng Bình. Ngoài ra, có gần 190 DN mất tích, phá sản, giải thể với số tiền nợ BHXH 9,6 tỉ đồng.

Theo ông Tùng, Luật BHXH quy định tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH ra tòa án. Đây là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ), nhất là trình trạng nợ đọng BHXH của các đơn vị. BHXH tỉnh đã gửi hồ sơ đề nghị cơ quan LĐLĐ tỉnh khởi kiện 111 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Tuy nhiên, đến nay các cấp Công đoàn tỉnh vẫn chưa gửi hồ sơ khởi kiện các đơn vị nợ ra tòa án do việc khởi kiện chỉ được tiến hành khi có giấy ủy quyền của NLĐ. "Do tâm lý sợ mất việc làm nên NLĐ không dám tự nguyện viết đơn ủy quyền, dẫn đến việc tổ chức Công đoàn khó khởi kiện DN nợ đọng BHXH ra tòa" - ông Tùng nói.

N.Dung