Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức công bố quyết định, thông báo về công tác cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Bình đã điều động ông Phạm Quang Long - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đến nhận công tác tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quảng Bình có tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Long, tân Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình

Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã có quyết định về việc chỉ định ông Phạm Quang Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Phạm Quang Long (SN 1973); Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp; Chuyên viên cao cấp Quản lý nhà nước.

Trước khi được điều động giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, ông Phạm Quang Long từng kinh qua các chức vụ như Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Lương Bình - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII.

H. Phúc