Điển hình là qua thực hiện chương trình "Tết sum vầy", LĐLĐ tỉnh và các CĐ cơ sở đã chăm lo cho 2.299 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân, từ nguồn quỹ xã hội CĐ, LĐLĐ tỉnh đã chi hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ 723 đoàn viên, NLĐ khó khăn. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, phong trào thi đua "Đổi mới, Sáng tạo, Hiệu quả" ở các cấp CĐ được thực hiện có thực chất...

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào.


H.Phúc