Để có được kết quả đó, tỉnh đã cấp cho Sở LĐ-TB-XH 1 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động; cấp 7,5 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện chính sách cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Quảng Nam: 1.525 lao động làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Thị trường tại Nhật Bản thu hút đông lao động Việt Nam sang làm việc theo hợp đồng

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH tỉnh còn hỗ trợ 20 lao động có nhu cầu học ngoại ngữ số tiền 45 triệu đồng.


Tin-ảnh: G.Nam