Trong 5 năm qua, từ nguồn vận động hơn 17,9 tỉ đồng, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 Mái ấm Công đoàn cho CNVC-LĐ khó khăn, đầu tư sửa chữa 3 nhà công vụ cho giáo viên; thăm hỏi, trợ cấp hơn 10.000 đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiên tai, hỏa hoạn; hỗ trợ cho 229 nữ CNVC-LĐ khó khăn, tăng thu nhập từ 300.000 đồng -500.000 đồng/người/tháng. Đặc biệt, quỹ đã hỗ trợ các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá gặp nạn trên biển…

Quảng Nam: Hỗ trợ 360 Mái ấm Công đoàn cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 21 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động và quản lý quỹ.

Tin-ảnh: Tr.Thường