Năm qua, hoạt động nổi bật của Công đoàn tỉnh là tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua thương lượng, đã có 231/291 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (đạt 79,4%) với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ.

Thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên", các cấp Công đoàn tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, nhờ đó giúp 120.000 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng ưu đãi từ các hoạt động chăm lo hơn 5,77 tỉ đồng.

Quảng Nam: Thêm nhiều phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo tiếp tục được duy trì với hơn 17.624 lượt người được hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các cấp Công đoàn đã triển khai hiệu quả 43 dự án với tổng số vốn hơn 1,1 tỉ đồng, giúp hàng chục lượt CNVC-LĐ làm kinh tế phụ gia đình cải thiện thu nhập.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: Tr.Thường