Tại lớp tập huấn, học viên đã được phổ biến 4 chuyên đề về công tác tổ chức, tài chính, kiểm tra giám sát và tuyên truyền giáo dục.

QUẢNG TRỊ: Cán bộ Công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp huyện Triệu Phong được tập huấn nghiệp vụ

Đặc biệt, các học viên còn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những kỹ năng hoạt động quan trọng như kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua; kỹ năng vận động, phát triển đoàn viên; kỹ năng tổ chức, thực hiện công tác nữ công, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính Công đoàn.

Tin-ảnh: Đ.Nghĩa