Cách 1: Sử dụng tính năng lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VssID (miễn phí)

Khi đăng ký VssID nếu có thông tin về email đã đăng ký, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

- Bước 1: Mở ứng dụng VssID, nhập mã số bảo hiểm xã hội vào ô "Mã số BHXH." Chọn "Quên mật khẩu"

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại - Ảnh 1.

- Bước 2: Nhập email đã đăng ký VssID

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại - Ảnh 2.

- Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về SĐT đã đăng ký

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại - Ảnh 3.

- Bước 4: Nhận mật khẩu mới được gửi về email

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại - Ảnh 4.

Cách 2: Nhắn tin trên điện thoại di động (mất phí)

Nếu bạn không nhớ email đã đăng ký để dùng cách thức miễn phí thì có thể thực hiện nhắn tin với cú pháp:

BH<dấu cách>MK<dấu cách>mã số BHXH  gửi 8079 (phí 1.000 đồng/tin nhắn)

Sau khi nhắn tin theo cú pháp nêu trên thì bạn sẽ nhận đc mật khẩu mới ngay lập tức.

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại - Ảnh 5.
A.Chi