Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua việc mở rộng cung cấp sản phẩm dịch vụ qua mạng lưới 34 chi nhánh của quỹ tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận. Bên cạnh đó, Quỹ CEP cũng sẽ đầu tư cho hoạt động phát triển cộng đồng theo chiều sâu, bao gồm tư vấn vay vốn, trao học bổng, cấp thẻ BHYT và sửa chữa nhà cho thành viên nghèo.


Nhân viên tín dụng Chi nhánh CEP Tân Phú hướng dẫn người nghèo vay vốn

Nhân viên tín dụng Chi nhánh CEP Tân Phú hướng dẫn người nghèo vay vốn

Quỹ CEP hiện phục vụ hơn 309.000 thành viên với mức vay bình quân 15,96 triệu đồng. 62% thành viên CEP sống ở đô thị và 38% sống ở vùng nông thôn. Tỉ lệ thành viên CEP là nữ chiếm 74%.

Tin-ảnh: Đ.Viên