Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 153/2017/TT-BQ Pquy định về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được nghỉ phép hằng năm như sau:

- Được nghỉ 20 ngày nếu dưới 15 năm công tác.

- Được nghỉ 25 ngày nếu từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác.

- Được nghỉ 30 ngày nếu từ đủ 25 năm công tác trở lên.

Quy định mới về chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan quân đội - Ảnh 1.

Ngoài ra, sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình (vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ (cả bên chồng và bên vợ); người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:

- 10 ngày (đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (VSVXBG) cách xa gia đình từ 300 km trở lên; ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK).

- 5 ngày (đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; ở địa bàn VSVXBG cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; ở các đảo được hưởng phụ cấp khu vực).

Trước đó, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 1-7-2017, mức trợ cấp hàng tháng đối với những đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với tháng 6-2017 và được tính theo công thức:

Mức trợ cấp được hưởng từ 1-7-2017 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2017 x 1,0744.

Cụ thể, trợ cấp cho quân nhân, người làm công tác cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có thời gian phục vụ trong Quân đội:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1.650.000 đồng/tháng

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1.725.000 đồng/tháng

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 1.800.000 đồng/tháng

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 1.875.000 đồng/tháng

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 1.950.000 đồng/tháng.

Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20-11-2017.


K.Linh