Quy định mới về phụ cấp cán bộ CĐ

Tin mới

19/12/2011 23:15

(NLĐ) - Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (CĐ).

Theo đó, phụ cấp cán bộ CĐ theo quy định này bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở, CĐ cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ CĐ theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. Phụ cấp này không tính để đóng và hưởng chế độ BHXH.
Khi thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm, cán bộ CĐ thì thôi hưởng phụ cấp cán bộ CĐ từ tháng tiếp theo. Mức phụ cấp cán bộ CĐ cơ sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị. CĐ cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí CĐ và đoàn phí CĐ (phần CĐ cơ sở được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ CĐ chuyên trách và phụ cấp cán bộ CĐ cơ sở.

Cán bộ CĐ cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi phụ cấp cho phù hợp nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Tr.Hoàng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI