Hoạt động chăm lo cho giáo viên khó khăn luôn được Công đoàn Giáo dục TP HCM triển khai rộng khắp

Hoạt động chăm lo cho giáo viên khó khăn luôn được Công đoàn Giáo dục TP HCM triển khai rộng khắp

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được CĐ ngành tổ chức nhiều năm qua. Tùy theo tình hình của đơn vị, các CĐ cơ sở vận động đoàn viên quyên góp, không hạn chế số lượng. Vải quyên góp sẽ được gói kèm theo phiếu trao tặng.

Thời gian đóng góp tại cơ sở đến hết ngày 15-12. Các đơn vị sẽ tập trung số lượng vải quyên góp gửi về các cụm CĐ từ ngày 16 đến 31-12, sau đó chuyển về Văn phòng CĐ Giáo dục (địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM).

T.Nga