Điểm 3.2, khoản 3, điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ trách nhiệm của đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) như sau: Nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ.

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc - Ảnh 1.

Ngoài việc xác nhận sổ BHXH cho người lao động, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục báo giảm BHXH khi người lao động nghỉ việc. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, quy định này còn dự kiến hướng xử lý trong trường hợp đơn vị chưa đóng đủ tiền bảo hiểm. Cụ thể, cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Có thể thấy, đây là quyền lợi chính đáng của NLĐ khi tham gia bảo hiểm.

Theo quy định tại điều 47 Bộ Luật Lao động 2012, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ngoài ra, NSDLĐ còn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ.

Trong đó, điểm 2.12, khoản 2, điều 2 Quyết định 595 giải thích, xác nhận sổ BHXH là việc ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên sổ BHXH của người tham gia.

Sau khi nhận được sổ BHXH có xác nhận thời gian tham gia, NLĐ có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần , BHTN nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài việc xác nhận sổ BHXH cho NLĐ, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục báo giảm BHXH khi NLĐ nghỉ việc.

Theo LuatVietnam