Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám, chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 1072/BHXH-CSYT hướng dẫn về việc này.

Theo Công văn này, khi có cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc phải thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 thì cơ quan BHXH cấp tỉnh phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT.

Quyền lợi người có thẻ BHYT khi cơ sở y tế bị cách ly do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Khi có cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn bị cách ly y tế thì cơ quan BHXH cấp tỉnh phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh nêu trên là bệnh viện tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh, người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở đó được lựa chọn khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương hoặc cơ sở khám chữa bệnh tuyến thấp hơn trên cùng địa bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán chi phí như khám chữa bệnh đúng tuyến.

Người bệnh BHYT đang trong thời gian cách ly tại các cơ sở y tế nêu trên mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 505/BYT-BH ban hành ngày 6-2-2020.

H.Lê