Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua danh sách thành viên và quy chế hoạt động, tiến hành bầu ban chủ nhiệm CLB gồm 3 thành viên.

Ra mắt CLB Nữ công nhân nhà trọ - Ảnh 1.

Nữ công nhân nghe báo cáo chuyên đề "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho con công nhân lao động"

Việc tổ chức CLB là nhằm tập hợp nữ CN để sinh hoạt thông tin thời sự xã hội, tuyên truyền chính sách pháp luật, trang bị kiến thức xã hội, kỹ năng lao động nghề nghiệp, kỹ năng sống, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nữ CN ở trọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, nữ CN cũng được nghe báo cáo viên trao đổi thông tin về "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho con CNLĐ". Trước đó, LĐLĐ quận và Hội LHPN quận đã ra mắt CLB "Nữ CN nhà trọ" tại phường 16 với sự tham gia của 80 nữ CN nhà trọ.

Tin-ảnh: T.Nga