Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP, cho biết 42 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng ảnh hưởng của chiến tranh vẫn còn trong thân thể của những trẻ em khuyết tật, những số phận trẻ thơ kém may mắn. Chương trình nhằm chung tay giúp trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Dự án sẽ vận động sự hỗ trợ kinh phí của các mạnh thường quân để đưa các em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch sang Hàn Quốc phẫu thuật.


H.Đào