Phòng đọc sách ở phường Trung Mỹ Tây phục vụ công nhân và con công nhân đến đọc sách, báo
Hai phòng đọc sách trên có khoảng 1.113 cuốn sách, 148 báo, tạp chí, bản tin với nội dung rất đa dạng: sách chính trị, pháp luật, văn học, lịch sử, truyện, sách thiếu nhi… Phòng đọc sách công nhân phục vụ suốt tuần, mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày.
Tin - ảnh: B.Nghi