Theo đánh giá, thành công lớn nhất là các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và CNVC-LĐ các đơn vị đã gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, cán bộ, CNVC-LĐ, góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm tại đơn vị, nhất là đời sống, việc làm của CNVC-LĐ. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, được bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí các vị trí lãnh đạo, quản lý.

SAMCO tuyên dương điển hình học và làm theo Bác Hồ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy SAMCO, tặng biểu trưng cho các tập thể điển hình

Dịp này, Đảng ủy SAMCO đã tuyên dương 36 tập thể và 70 cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin-ảnh: K.An