Tiêu biểu như Giải Bóng đá CNVC-LĐ quận Tân Bình (ảnh 1), Hội thao Công nhân CNS do Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức (ảnh 2), hội thi cắm hoa của Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (ảnh 3), kịch về an toàn lao động do Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn thực hiện (ảnh 4)... Các sân chơi này đã giúp người lao động thư giãn sau giờ làm việc, nâng cao thể chất và tinh thần.

Sân chơi Giờ thứ 9 - Ảnh 1.

Sân chơi Giờ thứ 9 - Ảnh 2.

Sân chơi Giờ thứ 9 - Ảnh 3.

Sân chơi Giờ thứ 9 - Ảnh 4.

H.Đào thực hiện