Công đoàn Tổng Công thuốc lá Việt Nam tổ chức hội diễn nghệ thuật CNVC-LĐ vào sáng 24-3
Công đoàn Tổng Công thuốc lá Việt Nam tổ chức hội diễn nghệ thuật CNVC-LĐ vào sáng 24-3

Có 400 diễn viên đến từ 24 CĐ cơ sở trực thuộc (11 đơn vị phía Bắc và 13 đơn vị phía Nam) tham gia hội diễn. Các đơn vị đã biểu diễn các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng và múa. Nội dung chương trình xoay quanh nhiều chủ đề: ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc trong bảo vệ, xây dựng đất nước; ca ngợi hình ảnh người công nhân, người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các tiết mục tự biên ca ngợi ngành nghề, gương người tốt, việc tốt tại các đơn vị...

Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 25-3. Ban tổ chức dự kiến trao 30 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc nhất.

Tin - ảnh: H.Đào