Anh Lê Quốc Dũng, Công ty CP In nhãn hàng An Lạc thuộc Tổng Công ty Liksin (bìa trái) đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2015
Anh Lê Quốc Dũng, Công ty CP In nhãn hàng An Lạc thuộc Tổng Công ty Liksin (bìa trái) đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2015

Đội ngũ cán bộ CĐ đã được phổ biến các quy định về khen thưởng, đề xuất bằng khen, danh hiệu các cấp; cách thức viết báo cáo thành tích, các mẫu biểu đề xuất tặng danh hiệu cho tập thể, cá nhân...

Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Ban Thi đua Khen thưởng TP, lưu ý các sáng kiến được đề xuất công nhận phải bảo đảm các tiêu chí: có tính đột phá, có hiệu quả về mặt kinh tế hoặc xã hội, được áp dụng ngay tại nơi làm việc của cá nhân. Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐ cũng được báo cáo viên giải đáp một số thắc mắc trong công tác thi đua, khen thưởng.

H.Đào