Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2, điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động (NLĐ) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, do vậy, BHXH TP chưa thể thực hiện điều chỉnh cho NLĐ hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018. Khi có văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH TP HCM sẽ điều chỉnh lương hưu cho NLĐ theo quy định.

Sao không được điều chỉnh lương hưu? - Ảnh 1.