Sao không tăng lương theo cam kết?

Đại diện Công ty Huyền Anh trả lời: Đúng là công ty có thỏa thuận tăng lương cho anh An. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không thuận lợi, công ty đã trao đổi với anh về tiền lương theo hướng thấp hơn cam kết. Công ty đã làm hết cách để tăng lương cho anh An. Nếu không đồng ý, anh có thể chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.