Qua 10 năm triển khai thực hiện, hoạt động CĐ TP liên tục có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, tập trung hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định việc làm và nâng cao đời sống CNVC-LĐ. Mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của CĐ cơ sở ngày càng chủ động, linh hoạt, từng bước thích nghi với những chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp.

Điển hình như việc đổi mới cách thức, quy trình xây dựng, thương lượng ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ CĐ trưởng thành, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, khẳng định được uy tín, vị trí trong đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2011 có 41% CĐ cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh, đến cuối năm 2019 tỉ lệ này đã tăng hơn 60%.

Sâu sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Công đoàn Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) tổ chức Ngày hội Vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ TP hiện quản lý 20.500 CĐ cơ sở với hơn 1,3 triệu đoàn viên. Từ năm 2011 đến nay, các cấp CĐ đã thành lập hơn 17.800 CĐ cơ sở, kết nạp mới hơn 1 triệu đoàn viên. Đội ngũ cán bộ CĐ đa số năng động, nhiệt tình, được đoàn viên tín nhiệm.

Dịp này, LĐLĐ TP đã tặng bằng khen cho 60 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ.

Tin-ảnh: H.Đào