Người lao động ở khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc xài nước đúng giá
Người lao động ở khu lưu trú công nhân KCN Vĩnh Lộc xài nước đúng giá

Với mục tiêu hướng về cộng đồng, CĐ SAWACO khuyến khích CNVC-LĐ tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là công nhân và người lao động nghèo. Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở tăng cường giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động.

Năm 2013, ngoài đẩy mạnh phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo trong CNV-LĐ, thành tích nổi bật của CĐ SAWACO là chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các doanh nghiệp trực thuộc triển khai hiệu quả chương trình nước sạch tại các khu nhà trọ. Kết quả, có 6.913 khu nhà trọ được cấp định mức nước với số công nhân được mua nước sinh hoạt đúng giá là 223.459 người.

K.Linh