Sẽ khám sức khỏe cho công nhân

Tập thể công nhân (Công ty Bình Giã, quận 9, TP HCM)

- Ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty Bình Giã, trả lời: Do áp lực sản xuất và giao hàng nên đúng là 2 năm gần đây, công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân (CN) vì không sắp xếp được thời gian. Công ty xin nhận khuyết điểm trước toàn thể CN và cam kết sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho họ vào một ngày gần đây.