Theo đó, thông qua các hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội của học viên các cơ sở GDNN. Học viên phải đạt tiêu chí kết quả học tập xếp loại xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập năm học 2019 - 2020 đạt từ 3,6/4 trở lên (với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 9/10 trở lên (với các trường đào tạo theo niên chế). Cùng đó, đạt một trong các tiêu chí sau: Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng...

Sẽ tuyên dương 130 học viên xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 1.

Học viên tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Với các tiêu chí trên, các cơ sở GDNN tổ chức lựa chọn, giới thiệu học viên xuất sắc, tiêu biểu, gửi lên Sở LĐ-TB-XH của tỉnh, TP (trước ngày 25-3). Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, TP tổ chức xét chọn và có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi Tổng cục GDNN (trước ngày 15-4). Tổng cục GDNN sẽ thành lập Hội đồng xét chọn học viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trung ương. Số lượng xét chọn tối đa 130 học viên xuất sắc, tiêu biểu.

Tin-ảnh: G.Nam