Sẽ xác nhận thời gian đóng BHXH cho nhân viên

Ông Nguyễn Mạnh Hải, giám đốc điều hành khách sạn Cầu Vồng, trả lời: Cô Phương nghỉ việc ngang, chỉ báo trước 1 ngày, sau đó không quay lại công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết. Trong quá trình 1 năm sau đó, công ty có thay đổi một số nhân sự và đang tìm lại sổ BHXH cho cô Phương. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện các xác nhận cần thiết cho cô Phương để tiếp tục đóng BHXH ở nơi làm việc mới.