Các cán bộ Công đoàn đã được nghe chuyên gia Nguyễn Thành Nhân (Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương) chia sẻ, phân tích những tác động tiêu cực của lối sống vô cảm, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhiều người trẻ hiện nay sống thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, mải miết chạy theo danh vọng, tiền tài hoặc tiêu tốn thời gian vào việc la cà quán xá, mạng xã hội...

Chuyên gia Nguyễn Thành Nhân nói chuyện chuyên đề về “3 trách nhiệm” với cán bộ Công đoàn quận 1, TP HCM
Chuyên gia Nguyễn Thành Nhân nói chuyện chuyên đề về “3 trách nhiệm” với cán bộ Công đoàn quận 1, TP HCM

Từ thực tế ấy, ông Nhân lưu ý các bạn trẻ nên hoạch định kế hoạch cho tương lai và cố gắng theo đuổi đến cùng các mục tiêu, đồng thời sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tin-ảnh: N.Hà